Hello Future

Twitter ångar på

Written March 18th, 2009 by Jonas Persson in Blog

Comments Off

I webbvärlden går allt i en rasande fart, vilket senaste Twitterstatistiken är ett lysande exempel på. Mindpark skriver att trafiken på ett år har ökat med 1382 procent – och bara senaste månaden med mer än 50 procent! Nu återstår bara den lilla detaljen att försöka hitta intäkter…

I webbvärlden går allt i en rasande fart, vilket senaste Twitterstatistiken är ett lysande exempel på. Mindpark skriver att trafiken på ett år har ökat med 1382 procent – och bara senaste månaden med mer än 50 procent! Nu återstår bara den lilla detaljen att försöka hitta intäkter

Tags:Our workWhat we doActivity feedContact us