Bitesize: Agil produktutveckling

Bitesize: Agil produktutveckling

Vad innebär agil metodik vid mjukvaruutveckling och vilka stora fördelar finns? Vi berättar om hur du styr om kursen i mjukvaruutvecklingen utan att kostnaderna skenar.

november 2020Produktutveckling