En checklista för psykologisk säkerhet

Först när vi slipper vara oroliga över de sociala konsekvenserna för vad vi säger och gör får vi tillgång till vår fulla intelligens. Såhär kan du skapa psykologisk säkerhet inom ramarna för ett grupparbete eller en workshop:

Person som upplever psykologisk säkerhet

  • Var sårbar och mänsklig – det ger tillåtelse för andra att vara sårbara och mänskliga. När vi får den tillåtelsen växer (bokstavligt talat) hjärnas kapacitet att prestera.

 

  • Definiera vilka värderingar och beteenden som är önskvärda. Fråga om alla är okej att spela efter de reglerna. När du ger människor valmöjligheten, är chansen större att de reagerar positivt på spelregler.

 

  • Var tydlig med vad som förväntas av alla. Först när människor vet vad som ska hända, vad som förväntas och vad syftet med allting är – kan de släppa ramarna och fokusera på innehållet.

 

  • Bjud in till feedback. När du säger att det är okej för alla att komma med förslag åstadkommer du en rad viktiga saker: du minskar spänningen som kan finnas mellan den som leder och de som ska ledas, du skapar en känsla av att alla i rummet är på samma lag och du gör det lättare för dig själv att inte känna dig hotad när feedback väl kommer (vilket den ofta gör).

 

  • Stoppa negativa beteenden snabbt. Eftersom beteenden sprider sig och psykologisk säkerhet kan förvandlas till motsatsen måste du vara noggrann med att stå upp för de regler ni tillsammans har bestämt er för att följa.

 

  • Hantera irrelevanta diskussioner som stjäl energi. Rita upp ett stort P på en whiteboard och säg att du har gjort en parkeringsplats där du kommer parkera viktiga men just nu sido-diskussioner tills senare. Som deltagare är det enklare att gå vidare ifall man ser att det man vill säga fångas upp och inte bara försvinner.

 

  • Gör det okej att inte veta. Innovationsarbete handlar om att förhålla sig till osäkerhet. Det finns inga perfekta eller färdiga svar – och därför heller ingen som vet bättre än någon annan. Alla perspektiv behövs och gruppens samlade erfarenheter och totala bredd på idéer är det som blir värdefullt för processen. Där det inte finns några perfekta svar – behöver ingen oroa sig för att ha fel.

 

  • Ge gott om tid att reflektera efteråt. Du vill inte låta människor gå hem från ett arbetsmöte eller en workshop helt slutkörda och med känslor eller tankar som inte fick komma ut. Ge alla chansen att säga hur de känner, vad de tänker, ifall de är oroliga eller entusiastiska över något.

 

För mer kunskap och verktyg från Hello Future: Box 3 – receptboken för framtidens innovationsledare