Framtidsvision

En visuell målbild för er innovationsresa

Ni vet att ni behöver innovera, men vad är målet? Er vision visualiserar ett önskvärt tillstånd några år fram i tiden. Syftet är att skapa motivation till förändring och peka ut en kompassriktning för innovationsarbetet, men också att lyfta blicken från det dagliga förbättringsarbetet för att säkerställa att ni också jobbar för att framtidssäkra er verksamhet.

NYCKELFRÅGOR

• Hur nyttjar vi möjligheterna med en digitaliserad värld?
• Vad vill vi åstadkomma?
• Hur ser det ut om vi lyckas med det vi vill åstadkomma?
• Vad kommer krävas av oss för att nå dit?

HUR GÅR DET TILL?

• 3 workshoptillfällen à ca 2h med ert deltagande
• Processen genomförs med ledningsrupp eller motsvarande
• Alla moment genomförs med fördel digitalt

VAD FÅR NI?

• Visualisering av er vision
• Strategiska fokusområden: 3-5 områden som kommer vara särskilt viktiga för er
• Fullständig dokumentation av genomförda workshopmoment 
• Rekommendationer om hur ni kan påbörja arbetet

Kraften i det visuella

Den visuella gestaltningen är central i hur vi på Hello Future arbetar med målbilder och framtidsscenarier. Ju bättre ni kan visualisera det ni vill uppnå, desto större är möjligheterna att ni faktiskt tar er dit. Kan ni däremot inte föreställa er hur framtiden skulle kunna se ut vet ni heller inte vart ni är på väg.

Målbilden är också viktig för att skapa intern samsyn och motivation kring vad förändringen ska leda till. Det minskar risken för motstånd och förvirring i en förändringsprocess.

Vid ett första möte med er visar vi gärna exempel på hur visualiseringarna kan se ut.

Boka möte

“Vi såg att marknaden förändrades, på ett sätt som kommer att påverka vår intjäning. Vi ser att konkurrensen hårdnar, och att det kommer att komma ny teknik som påverkar oss. Så vi behövde göra något.”

Marina Marklund, Skellefteå kraft
vad säger kunderna?

Därför behöver ni en digital målbild – kunderna berättar

Skellefteå Kraft, Trä och möbelföretagen samt Drömtrappor är några av de kunder Hello Future hjälpt utveckla digitala framtidsvisioner. Läs mer om hur arbetet kan gå till och vilka effekter kunderna har märkt.

Läs mer

Några organisationer som redan ställt in siktet

Är ni redo att skapa er digitala målbild?

Kontakta oss så diskuterar vi om denna process är rätt för era behov. Vi berättar vi mer om hur processen går till och visar exempel på visualiseringar.