Introduktionsföreläsning för ledningsgrupper

Föreläsning: Systematisk innovation enligt ISO 56000


Skapa en gemensam kunskapsbas inom ledningsgruppen för vad innovation är och hur man kan arbeta med det enligt standarden för innovationsledning ISO 56000.

Boka föreläsning


Riktat till:
Ledningsgrupper

Format: Digital föreläsning med frågestund

Längd: 90 minuter

Pris: 16.000 SEK

 

Teman

  • Vad är innovation och systematiskt innovationsarbete?

  • Hur omsätter man Innovationsstandarden ISO 56000 i praktiken?

  • Hur jobbar “innovativa organisationer”?

 

Ni får:

  • En introduktion till innovation

  • En överblick av vad ISO 56000 innehåller

  • En förståelse för hur man budget- och resursmässigt behöver särskilja löpande verksamhetsutveckling med innovationsarbete för att kunna nå långsiktiga resultat

  • Samsyn

Systematisk innovation
på 20 minuter

Hello Futures VD Leif Rehnström ger ett smakprov på vad en föreläsning innehåller.

Boka er föreläsning

Hör av er så hittar vi en tid som passar era kalendrar.