Motstånd som möjlighet

Välkommen till en läskigt rolig workshop med Pernilla Glaser och Hello Future.

När stressen ökar är det lätt att behovet av att förenkla får ta överhand. Men när vi undviker det vi tycker är obehagligt och diffust missar vi chansen till meningsfull utveckling och nödvändig förändring.

Anmäl dig och säkra din plats!

 • Workshop datum 1: fredag 6 oktober, 8:30-16:30, Stockholm, Stadsgårdsterminalen
 • Workshop datum 2: fredag 10 november, 8:30-16:30, Malmö, plats TBD
 • Pris: 12.950 exkl. moms (early bird special innan midsommar 11.950)

Antalet deltagare är begränsade. Lunch och fika ingår.

Anmäl dig här

(via event-plattformen Confetti)
Att omfamna för att ta sig igenom

Både som ledare och medarbetare har vi stora krav på oss. Vi förväntas leverera med förutsägbarhet och samtidigt kunna improvisera och lägga om rutten på ett ögonblick när omvärlden förändras och skapar nya förutsättningar och krav.

När stressen ökar är det lätt att behovet av att förenkla får ta överhand. Men när vi undviker det vi tycker är obehagligt och diffust missar vi chansen till meningsfull utveckling och nödvändig förändring.

Med träning kan vi lära oss att bromsa upp när vi blir reaktiva och istället slå över till ett mer utforskande arbetssätt. Vi lär oss att utnyttja den fullständiga kompetensen i gruppen istället för att smalna av perspektivet och hänfalla åt ”ensam är stark”. Och vi tittar på hur oro och rädsla är resurser som vi kan omfamna och undersöka istället för att försöka undvika.

Workshopen riktar sig till dig som har en större eller mindre ledande roll i ditt företag och vill veta hur du ska bygga en mer kreativ och öppen arbetskultur där innovation ingår som en självklar del, och där hög förändringstakt och tuffa förutsättningar kan stimulera till nytänkande.

Under workshopen får du

 • uppleva och testa olika situationer i realtid
 • verktyg att fånga upp och använda rädsla och motstånd
 • hjälp att förstå ditt eget beteende under stress
 • perspektiv på hur andra hanterar tuffa situationer
 • möjlighet att skratta åt dig själv

Pernilla Glaser och Rich Nadworny har omfattande erfarenhet av att arbeta med ledarskap och innovation i komplexa miljöer.

Rich Nadworny & Pernilla Glaser

Rich Nadworny & Pernilla Glaser

Anmäl dig och säkra din plats!

 • Datum 1: fredag 6 oktober, 8:30-16:30, Stockholm, Stadsgårdsterminalen
 • Datum 2: fredag 10 november, 8:30-16:30, Malmö, plats TBD
 • Pris: 12.950 exkl. moms (early bird special innan midsommar 11.950)

Antalet deltagare är begränsade. Lunch och fika ingår.

Anmäl dig här

(via event-plattformen Confetti)