Visit Skåne 〜

Ett skolboksexempel på resurssmart utvecklingsarbete, från Visit Skåne

juni 2023

Att en utmaning är komplex är ingen orsak till att inte försöka tackla den. Nyckeln är att använda rätt metodik så att processen kostar så lite som möjligt och lösningen samtidigt blir relevant. Vårt samarbete med destinationsbolaget Visit Skåne AB under vintern 22/23 visar precis på hur ni åstadkommer det.

Kontakta oss

Simon Mare

Vill du veta mer?
Kontakta simon@hellofuture.se

Ett skolboksexempel på resurssmart utvecklingsarbete, från Visit Skåne
Hur kan man påverka besöksflöden till naturen, när den är öppen för alla? Hur kan behålla den öppenheten, men motverka det tidvis höga slitaget som hotar själva den natur som vi vill bevara och kunna besöka?

Någonstans där fanns det centrala problem som gav Visit Skåne, Skånes regionala destinationsbolag, huvudbry. Eftersom det inte finns tekniska lösningar för detta idag, ledde det till att bolaget gav sig in i en metodisk utforskande process med oss på Hello Future för att hitta en lösning. Genom den processen har Visit Skåne nu fått fram en testad prototyp för en tjänst och funktionalitet som fick mycket bra respons. Allt genom en snabb och resurssnål process, som hela tiden fokuserade på den effekt Visit Skåne ville nå och på att jobba med användare för att hitta lösningen som kan leda dit.

Josefine Carlsson, projektledare inom naturturism på Visit Skåne, beskriver ingångsläget:

“Det finns inga verktyg, vare sig nationellt eller internationellt, för hur man idag proaktivt balanserar och reglerar besöksflöden, eller bilar till en parkering. Fler människor på en och samma plats bidrar per definition till ett ökat slitage på både natur och lokalsamhälle och resulterar även ofta i en sämre besökarupplevelse.”

“En snabb och resurssnål process, som hela tiden fokuserade på den effekt Visit Skåne ville nå och på att jobba med användare för att hitta lösningen som kan leda dit.”

Visit Skåne är såklart inte de enda som tampas med denna problembild, men utmaningen är att hitta en väg till en lösning när det inte finns en enda tydlig ägare av problemet. Josefine fortsätter:

“Det här är en stor utmaning som vi återkommande stöter på i diskussioner med kollegor i Sverige men även internationellt. Eftersom ingen äger varken frågan eller problemet så såg vi att det fanns en roll att spela här och vi lät oss inte skrämmas av att det just är ett rätt outforskat område.”

Processen som Visit Skåne gick in i med oss på Hello Future var således verkligen målsökande – ingen hade svaren på förhand. Många organisationer är obekväma med att ge sig in i sådana processer, och även Visit Skåne beskriver att upplevelsen var lite läskig, men de vågade. Mod var nyckeln.

“Det var läskigt!” säger Josefin. “Så är det alltid när man inte vet vart man är på väg. Men det är en sak jag lärt mig av att vara i innovationsprocesser: Att verkligen lita på processen. Det kan vara svårt att få med andra när man inte kan måla upp konkret vad det ska resultera i. Men otroligt spännande och engagerande! Jag känner att jag blir väldigt driven i de här frågorna.”

Att tjuvkika på parkeringen – en prototyp med gott utfall

Den konkreta prototyp vi på Hello Future tog fram och testade rörde en webbtjänst för att bevaka, bedöma och prognosticera trycket på parkeringsplatsen på den destination man som besökare siktat in sig på.

Processen fram till prototypen utforskade initialt brett, för att vi tillsammans med Visit Skåne skulle lära oss maximalt om utmaningen så effektivt som möjligt och kunna angripa den verkliga kärnan. Ganska tidigt insåg vi att en nyckel är att bättre förstå besöksmönster, det vill säga:

Hur planerar människor sina besök i naturen? Gör de det?
Hur tar de sig dit?
Varför väljer de en plats över en annan?

När vi genom aktörskartläggning fått grepp om detta pratade vi med faktiska naturbesökare för att få användarperspektivet och få svar på grundläggande frågor. När är besökare som mest mottagliga att ändra sina beteenden? Vi testade alltifrån när i tid till vilka typer av budskap som fungerar.

Till sist ledde detta fram till att vi började skissa mer konkreta idéer för hur problematiken kan adresseras. Naturen har inget besökstak, vilket innebar ett fokus på parkeringsplatser, då de också visat sig vara en av de främsta flaskhalsarna.

“Vi sa att vet ni vad, det finns metodiker för att jobba med en sådan här utmaning på ett systematiskt och tryggt sätt men där man inte för tidigt fastnar i en lösning och lägger miljoner på det, utan vi har mer fokus på vart vi i slutänden ska.”

— Helene Östberg, Visit Skåne

Den resurssnåla vägen fram i komplexitet, är iterativt utforskande

Utfallet av testerna var så positivt, att Visit Skåne nu i nästa steg förbereder för att testa lösningen på plats. Därmed hade de, inom loppet av några workshops och parallellt arbete med research och prototypande från Hello Future, tagit sig från “en komplex utmaning vi inte vet hur vi ska lösa” till “vi har en konkret prototyp som användartestats och som vi nu vill testköra på plats”. Det är ett fantastiskt resultat som visar hur effektivt en tydlig utforskande metodik kan navigera komplexa utmaningar och skapa relevanta resultat för en liten budget.

Helene Östberg, varumärkes- och innovationschef för Visit Skåne, beskriver hur de fick med olika aktörer på tåget och lyckades navigera processen:

“Vi sa att vet ni vad, det finns metodiker för att jobba med en sådan här utmaning på ett systematiskt och tryggt sätt men där man inte för tidigt fastnar i en lösning och lägger miljoner på det, utan vi har mer fokus på vart vi i slutänden ska. Vi fokuserade på att prata om målbilden och möjligheterna, men även utmaningen och hotbilden – vad händer om vi inte löser problemet? Det här är en framtidsfråga – vilka vill vara med och lösa problemet? Och då är det absolut inte svårt att få med sig folk.”

Visit Skåne brukar beskriva sig själva som gnistan som sätter igång ett samarbete för att lösa olika utmaningar. En fin metafor – vi är glada att ha varit med och kastat med på brasan denna gång och ser fram emot att få fortsätta lösa utmaningar med Visit Skåne och fler organisationer som behöver utforska nya lösningar på ett smart sätt.

Vill du veta mer? 

Beställare

Josefin Carlsson, Visit Skåne

Kontaktpersoner Hello Future

Kontakta mig jättegärna, så berättar vi mer om projektet och bollar hur ett liknande upplägg skulle kunna hjälpa din organisation framåt.

Läs mer om hur du kan arbeta med en innovationskonsult här

Bild i toppen: Sevak / Unsplash