ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNKONCERN 〜

Från klimatstrategi till konkreta åtgärder – med innovationsmetodik

mars 2023Göra innovationHållbarhet

Örnsköldsviks kommunkoncern kom till oss efter att ha antagit en klimatstrategi och ett mål för sitt klimatarbete, som skulle kräva samarbete mellan såväl kommunens förvaltningar som de olika kommunägda bolagen. Frågan var: Hur gör vi nu? Med innovationsmetodik tog vi oss an uppdraget att processleda ett arbete från vag strategi till konkreta åtgärder.

Kontakta oss

Elsa Ardfors

Vill du veta mer?
Kontakta elsa@hellofuture.se

Från klimatstrategi till konkreta åtgärder – med innovationsmetodik

Klimatutmaningen ställer nya krav på hur vi arbetar. Vi kommer inte att få effekten vi behöver om vi inte bryter ned gamla barriärer, tänker i nya banor och utmanar normer.

Det här hade Örnsköldsviks kommun redan insett när vi inledde vårt samarbete med dem hösten 2022. Kommunen hade vid det laget antagit en strategi med mål om en klimatneutral och energieffektiv kommunkoncern 2030, men med den på plats kom nästa fråga: Hur? Många insatser pågick såklart inom hållbarhetsområdet, men för att accelerera arbetet insåg de att de behövde involvera fler inom kommunkoncernen och få nya konstellationer att arbeta på nya sätt. Deltagare från kommunens förvaltningar skulle nu samarbeta med deltagare från hamnbolaget, bostadsbolaget, energibolaget med flera; många träffades för första gången genom detta arbete.

“Frågan om vad de konkret skulle göra för att nå målet var viktig, men inte lika viktig som att utveckla kommunkoncernens förmåga att arbeta innovativt.”

För att tackla situationen tog de hjälp utifrån, för att få in ny metodik och nya perspektiv. Här kom vi på Hello Future in. Uppdraget vi fick var att processleda dessa tvärsektoriella arbetsgrupper i arbetet med att ta fram åtgärdsplaner för minskade växthusgasutsläpp och ökad energieffektivitet. Processledningen skulle grundas på innovationsmetodik och ge kommunkoncernen grunden för ett fortsatt innovativt arbetssätt.

Förmåga och metodik framför idégenerering

Upplägget som vi formade fokuserade inte bara på att få fram en mängd åtgärdsförslag. Frågan om vad de konkret skulle göra för att nå målet var viktig, men inte lika viktig som att utveckla kommunkoncernens förmåga att arbeta innovativt. Därför började processen med att vi hjälpte grupperna att identifiera utmaningar och styrkor sett till kommunkoncernens förmåga att ta sig an klimatarbetet i stort. Därefter arbetade vi utifrån deras klimatstrategi för att se på vilket sätt den kunde guida arbetet och sedan började vi generera möjligheter på bred front. Genom hela processen såg vi till att belysa vilken metodik vi introducerade och varför, för att rusta grupperna för det fortsatta arbetet.

Fysiska workshops och onlinesessioner i kraftfull kombination

Rent konkret byggde vi processen på en serie gemensamma workshops där alla de tre arbetsgrupperna skulle samlas för att på olika sätt kunna arbeta med helheten i utmaningen. Mellan dessa workshops faciliterade vi en onlinesession per arbetsgrupp, där de kunde fokusera på sina specifika frågor.

Fokus låg på att grupperna helt skulle få fokusera på att bidra med sin expertis medan vi såg till att designa varje träff utifrån nuläget i processen för att skapa så stort värde och framåtrörelse som möjligt. Mellan varje helgruppsträff gick ungefär en månad, vilket var en nödvändighet för att ge tid för oss att utforma nästa moment på det sättet och även ge tid för grupperna att låta diskussioner och idéer sjunka in. Mellan flera av träffarna skickade vi också ut arbetsuppgifter som höll processen igång hos deltagarna.

Ett utfall på flera nivåer

Precis som siktet var inställt på, gav projektet utfall på flera nivåer:

  • De omkring 30 deltagarna har förbättrat sin förmåga att arbeta utforskande och tvärfunktionellt, över traditionella organisationsgränser.
  • Tydliga förslag och önskemål till kommunens hållbarhetsstrateger, verksamhetsutvecklare och beslutsfattare om hur de behöver jobba med organisationen för att skapa förutsättningar för systematisk innovation.
  • En testkörd process med tillhörande strukturer och metoder för hur kommunkoncernen kan utforska, identifiera och sålla bland möjligheter, samt ta vidare möjligheter till genomförbara projekt.
  • En åtgärdsplan där över 25 möjligheter till projekt identifieras.
  • Projektplaner för ca 10 av de möjligheterna.

Vill du veta mer? 

Beställare

Caroline Linde, verksamhetsutvecklare Örnsköldsviks kommun

Kontaktpersoner Hello Future

Kontakta oss jättegärna så berättar vi mer om projektet och bollar hur ett liknande upplägg skulle kunna hjälpa din organisation framåt.

Elsa Ardfors
Elsa Ardfors
Bild i toppen: Växt, foto av Jeremy BishopUnsplash