Skellefteå Kraft 〜

Skellefteå Kraft lanserar framtidens energi­handels­plattform

februari 2017Göra innovation

Skellefteå Kraft ville modernisera sitt energihandelsverktyg Skepool. Kunderna, kommunägda lokala elbolag, använder Skepool för att prissäkra och handla el. Vi designade en digital tjänsteplattform baserat på de kundinsikter och behov som framkom genom vår insiktsstudie, vilket adderar ytterligare affärs- och relationsmervärden såväl för Skellefteå Kraft som för dess kunder.

Martin Gudmundson

Vill du veta mer?
Kontakta martin@hellofuture.se

Skellefteå Kraft lanserar framtidens energi­handels­plattform

Utmaningar

Att uppdatera en traditionell IT-lösning för professionella användare innebär ofta en utmaning i att övertyga kunderna om att uppdateringen är nödvändig och att säkerställa att den nya lösningen verkligen adderar ny och bättre funktionalitet.

Med Skepool var målen att vi skulle:

  • Öka den indirekta nyttan av att vara en Skepoolkund genom att stärka community-aspekten av affärsrelationen
  • Stödja och förbättra existerande arbetsflöden samtidigt som vi förenklade och förbättrade användargränssnittet
  • Hantera ärvd IT-miljö och samtidigt transformera Skepool till ett modernt webbaserat handelsverktyg

För att stärka sin affär behövde Skellefteå Kraft transformera Skepool till att bli mer än ett standardverktyg för elhandel. Vi såg en möjlighet för dem att bli en plattform för nätverkande och kunskapsutbyte bland befintliga kunder. Vi visste också att vi skulle kunna förbättra den kundupplevelse som verktyget levererade genom ökat fokus på kärnfunktionalitet, ökad användarvänlighet och förbättrad design.

Det övergripande målet var att skapa en enhetlig digital tjänsteplattform – designad för att leverera en rad olika typer av tjänster och samtidigt bibehålla fleixibilitet att växa tillsammans med Skepoolorganisationen i många år framöver.

Hur Hello Future hjälpte till

En ambitiös insiktsstudie gjordes bland kunder och intressenter över hela Sverige. I detta arbete blandade vi kvalitativa intervjuer med kontextuella studier. Målet var att skapa djupa insikter kring kundernas och användarnas uppfattning om och behov av verktyget.

Resultatet levererades i en omfattande rapport innehållande ett antal tydliga vägval och rekommendationer till ledningsgruppen.

“Hello Futures fokus på att involvera användarna genom hela utvecklingsprocessen gav oerhört värdefull feedback och insikter, samtidigt som det skapade en känsla av delaktighet bland kunderna”

— Marina Markström, Skellefteå kraft

För att kunna ta tillvara alla möjligheter tillämpade vi en iterativ design- och utvecklingsprocess tillsammans med Skellefteå Kraft där vi jobbade enligt följande scrum-baserade modell för användarcentrerad utveckling.

Denna agila, scrum-liknande projektstruktur tillät oss snabbt kunna skifta och anpassa prioriteringar baserat på nya insikter och ständigt fördjupad kunskap.

Vår erfarenhet av att uppdatera traditionella, kundcentrerade tjänster inom såväl stora som små organisationer skulle vara av nytta för alla företag som känner att de behöver uppdatera sina kundnära gränssnitt.

Resultat

Vi har skapat en webbaserad tjänsteportal där ett flertal olika typer av tjänster kan nås. Kunderna kan göra allt från att köpa och sälja el till att få uppdaterade marknadsrapporter, data, webinarier och även dela kunskap och erfarenhet sinsemellan. Projektet pågår fortfarande och ny funktionalitet och nya tjänstemoduler blir löpande tillagda.

Den nya tjänsteportalen är ett viktigt verktyg för ett effektiv och engagerat samarbete mellan Skepool och dess kunder, som Skepool också redan använt för att vinna nya avtal.

Hur kan vi hjälpa er att ta fram digitala tjänster? Kontakta mig så pratar vi mer.
Martin Gudmundson
Martin Gudmundson