Umeå kommun 〜

Social hållbarhet på Tomtebo strand

mars 2023Göra innovationHållbarhet

Den nya stadsdelen Tomtebo strand i Umeå ska vara i internationell framkant socialt, ekonomiskt och ekologiskt där de boende känner delaktighet, stolthet och en lust att stanna livet ut. Men hur skapar man förutsättningar för social hållbarhet? Och hur lär man egentligen känna sin granne? Det var frågorna som kommunen hade när de kom till Hello Future.

Kontakta oss

Elsa Ardfors

Vill du veta mer?
Kontakta elsa@hellofuture.se

Social hållbarhet på Tomtebo strand

När Hello Future träffade Umeå kommun hade de beviljats medel från Vinnova för en designfas för systemdemonstratorer som just nu utvecklas och konceptualiseras. En systemdemonstrator möjliggör att testa systeminnovationer i verkligheten genom att att kunna utforska något som kan utmana nuvarande regelverk men som kräver test i befintlig miljö.

 

En strukturerad omvärldsbevakning för att hitta bästa exemplen

I Tomtebo strand fanns redan ett antaget hållbarhetsprogram där man identifierat att sociala faktorer har som potential att skapa en långsiktigt inkluderande och trygg stadsdel. Tillsammans med Umeå kommun definierade vi att på Tomtebo strand innebar dessa sociala faktorer att invånaren ska ha en stark känsla av tillhörighet och ägandeskap för stadsdelen, det ska finnas grannar som hjälper varandra och det ska finnas stora möjligheter för innovativa hållbara lösningar.

Den första delen i arbetet bestod av en strukturerad omvärldsbevakning utifrån ett systemperspektiv (flernivåsperspektivmappning). Där  fokuserade vi på att kartlägga system (aktörer och relationer mellan dessa)  som utgick från platser där det finns ett stort samskapande med medborgaren, en öppenhet att våga prova nytt, och med potential att hitta nya samarbetsformer som blir hållbara över tid.  Resultatet från omvärldsbevakningen sammanfattade vi i 9 nycklar som är viktiga för att skapa förutsättningar för social hållbarhet.

 

Visuella berättelser från en möjlig framtid

Under processen genomförde vi flertalet workshops tillsammans med Umeå kommun, både med en mindre projektgrupp och i ett större samverkansforum där bland andra bygg- och fastighetsaktörer och energibolag medverkande. Genom att skapa löpsedlar från framtiden som visualiserade scenarion där Tomtebo strand lyckats kunde vi under en workshop med samverkansforumet dela med oss av en omfattande omvärlds-bevakning och få reaktioner och en riktning för fortsatt arbete.

Efter workshopen blev det tydligt att för att skapa bästa förutsättningarna för social hållbarhet på Tomtebo strand skulle det behövas en annorlunda organisering av boende för att de ska kunna ta en konkret aktörsroll i utvecklingen av stadsdelen. Det behöver även organiseras så det inte står och faller med en eller några eldsjälar och att engagemanget håller över tid. En DAO (Digital Autonom Organisation) har möjligheten att gör det, och lämpar sig rent tekniskt väldigt väl för delning och tjänsteutbyten, men är idag inte en godkänd bolagsform och det krävs lagändringar för att för att skapa en cirkulär affärsmodell med möjlighet att skala upp. Med andra ord, en perfekt utmaning för en systemdemonstrator.

Konkret resulterade Hello Futures arbete i:

  • En initial tidplan med förslag på process & åtgärder som behöver genomföras samt frågor som behöver adresseras för att skapa den systemdemonstrator som kan pröva hypoteserna.
  • Nio identifierade nycklar för att skapa förutsättningar för social hållbarhet – från finansiering, till ofärdiga platser & flexibilitet.
  • Förslag på designprinciper för Tomtebo strand, med syftet att skapa en lättillgänglig gemensam strategi för hur vi kan skapa en hållbar stadsdel tillsammans

 

Möjliga förväntade effekter:

  • Förändrade beteenden samt regler kring dela resurser och cirkulär ekonomi.
  • Möjlighet att skala upp och skapa ett system för delningsekonomier på lokal nivå.
  • Sann medborgardriven utveckling som leder till ett hållbart engagerat samhälle med ett gemensamt mål.
  • Möjlighet att pusha regelverk kring delning och samägande etc.

 

 

Har ni en hållbarhetsutmaning som ni vill lösa? Kontakta mig!
Elsa Ardfors
Elsa Ardfors