Digital strategi 〜

Frigör innovationskraft med en visionsbild

december 2017Leda innovation

CASE TUFF LEDARSKAPSTRÄNING: Med en digital vision och en roadmap som grund har Tuff ledarskapsträning påbörjat sin digitaliseringsresa – en resa som från början kändes i stort sett omöjlig.

Frigör innovationskraft med en visionsbild

Många företag våndas över hur de ska lyckas i sitt innovationsarbete och dra nytta av digitaliseringen; det finns så mycket man skulle kunna göra, så mycket man borde ta tag i. Parallellt med den känslan finns det ofta mer konkreta och brinnande behov, t.ex. hemsidan, som kan bli en startpunkt för ett större utvecklingsarbete och digitalisering. Så var det för Tuff ledarskapsträning med vd:n Karin Tenelius, som tyvärr hade några mindre roliga erfarenheter från hemside-projekt i bagaget.

– Vi var lite brända av några tidigare processer med hemsidor. Det blir liksom aldrig som man har tänkt sig: alltid försenat, leverantören fattar inte vilka vi är och vilka budskap vi har, vi har en massa system som måste respekteras och är samtidigt rädda att tappa vår SEO-ranking. Det började kännas utopiskt att det någonsin skulle bli bra, berättar Karin.

Syftet med en digital framtidsvision är att skapa motivation till förändring och att peka ut en kompassriktning för utvecklingsarbetet. Det är helt enkelt större chans att vi tar oss dit vi vill om vi kan se ”dit vi vill” framför oss – allihopa.

Problemet med hemside-projekt är att de sällan zoomar ut och tittar på den större bilden, på vilken roll hemsidan ska spela i ett längre perspektiv – om den ens behövs. Därför ska vi utifrån vårt och Karins perspektiv visa hur vi arbetade fram en digital framtidsvision och en roadmap för att ta sig dit tillsammans med Tuff ledarskapsträning.

Involverande ledare och mänskliga, hälsosamma arbetsplatser

Berättelsen om Tuff börjar på 90-talet när Karin kliver ut i arbetslivet för att sakta men säkert bli allt mer allergisk mot de hierarkier hon möts av. Hon influeras bland annat av organisationstänkare som Ricardo Semler, vilket leder till att hon utvecklar en dialogmetodik som ger människor möjlighet att bryta arbetssätt och attityder som är dåliga.

– Efter ett par år fick jag testa mina tankar på en personalgrupp på ett hotell. Jag såg vilken påverkanskraft det hade på lönsamheten och projektet fick mycket uppmärksamhet vilket ledde till att jag började gå in som interim vd i små bolag som gick med förlust, berättar Karin.

tuff-ledarskapstraning-digital-strategi

Under de här åren lär sig Karin hur man leder utan att vara i vägen, något som ger extrema resultat. Erfarenheterna gör att hon tillsammans med en kompanjon vill lära ut det här förhållningssättet till andra ledare. De startar Tuff ledarskapsträning 2003 som ger träning i ett modernt coachande ledarskap som åstadkommer förändring hos människor på riktigt.

En titt in i Tuffs digitala framtid

Innan vi körde igång digitalseringsarbetet med Tuff behövde vi skapa en gemensam förförståelse för digitalisering och transformation, två begrepp som är långt ifrån självklara. Därför samlade vi företaget under två timmar för att förklara vad vi på Hello Future pratar om när vi pratar om digital transformation och digitala affärsmodeller.

Resten av arbetet la vi upp såhär:

I jobbet med att ta fram en digital vision och strategi började vi med en workshop tillsammans med Tuff där Karin och resten av gänget bland annat fick jobba med nuläge, omvärld, digitala makrotrender och framtid.

– Workshopen handlade om hur det kunde se ut för oss om 5–10 år. Den var jättebra och har påverkat mycket av vår vardag sedan dess. Jag har till exempel tagit fram en del nya erbjudanden utifrån det vi gjorde då, så det var verkligen verkningsfullt, berättar Karin.

Syftet med en digital framtidsvision är att skapa motivation till förändring och att peka ut en kompassriktning för utvecklingsarbetet. Det är helt enkelt större chans att vi tar oss dit vi vill om vi kan se “dit vi vill” framför oss – allihopa.

“Workshopen handlade om hur det kunde se ut för oss om 5–10 år. Den var jättebra och har påverkat mycket av vår vardag sedan dess.”

— Karin Tenelius, VD Tuff Ledarskapsträning

Utöver att förstå vart man är påväg är det viktigt att veta varifrån man åker, att känna sitt nuläge. Under workshopen förtydligade vi bilden av Tuffs nuläge, bland annat tittade vi på varför Tuff finns, vad den nuvarande framgången egentligen är beroende av och vilka faktorer i omvärlden som kan påverka.

Bland mycket annat ledde den här workshopen till att vi kunde sammanställa och visualisera hur situationen skulle kunna se ut framöver för Tuff. Vi skapade också en strategi för hur de skulle ta sig dit.

 

”Vi ser inte så skickliga personer någonstans”

För Karin som kände sig bränd av tidigare processer med externa konsulter har arbetet överraskat. Hon förklarar:

– Jag som är van att träna upp folk vet hur unikt det är med människor som kan leda lyhört, vara osynliga och oegotrippade, hålla tyst och låta frågorna göra jobbet, men just så har det varit i den här processen. Vi på Tuff ser inte så skickliga personer någonstans. Andra konsulter sitter bara och pratar och pratar och pratar och pratar och tänker att de kan räkna ut lösningen. Vanliga konsulter tror att de ska tillföra någonting, medan Hello Future har frigjort kapacitet och vaskat fram vår kunskap som bygger grunden för det som sen digitaliseras. Sen är det en otroligt befriande avsaknad av teknik. Vi på Tuff behöver inte vilja eller vara kompetenta runt teknik för att vara i en digitaliseringsprocess. Vi har känt oss så viktiga trots att Hello Future är få och jobbar med andra stora bolag. Allting har hittills blivit som de har sagt.

“Hello Future har frigjort kapacitet och vaskat fram vår kunskap som bygger grunden för det som sen digitaliseras.”

— Karin Tenelius, VD Tuff Ledarskapsträning

Tuff har sedan processen startade upplevt ny energi för att utveckla sina tjänster. Karin har känt en boost av kreativitet och känslan är att saker numer faktiskt är görbara. Nu fortsätter Tuffs digitaliseringsresa utifrån visionen och roadmapen, närmast med en ny webb som ett första steg i riktningen mot den större målbilden.