Tekniskt partnerskap 〜

Tekniskt partnerskap med Skellefteå Kraft

maj 2021Göra innovation

Vi har designat och byggt Skellefteå Krafts digitala tjänsteplattform Skepool, en energiapplikation som hjälper kunderna prissäkra och handla el.

Tekniskt partnerskap med Skellefteå Kraft

Resultatet av arbetet blev en webbaserad tjänsteportal med flexibel arkitektur där användarna kan nå ett flertal olika typer av tjänster. Kunderna kan göra allt från att köpa och sälja el till att dela kunskap och erfarenheter mellan varandra.

Utmaningen var att uppdatera en traditionell it-lösning på ett sätt som skapade större värde för kunderna, dels genom att stärka community-aspekten, dels genom att stödja och förbättra existerande arbetsflöden samtidigt som vi förenklade och förbättrade användargränssnittet till en modern webbaserad handelsapplikation.

Arbetssätt: planering eller agilt?

Med Skellefteå Kraft och övriga kunder där vi jobbar med produktutveckling arbetar vi agilt. Det innebär att vi jobbar tätt tillsammans och löpande stämmer av mot målgruppen under arbetets gång. På så sätt justeras riktningen kontinuerligt och resultatet blir någonting som bevisligen fungerar för slutkunderna.

Bitesize video 〜

7 min video: Vad är agil mjukvaruutveckling?

Vad innebär agil metodik vid mjukvaruutveckling och vilka stora fördelar finns?
Leif Rehnström
Leif Rehnström