#101 – Att blicka framåt – tips för en fokuserad framtid

#101 – Att blicka framåt – tips för en fokuserad framtid

Hur lyfter man framtiden högre på agendan? I det här avsnittet pratar Leif Rehnström och Kalle Jegers om varför det är viktigt för en ledningsgrupp att skapa ett fokus på framtiden. Det gör dem mer medvetna om vad som händer i omvärlden, skapar större samsyn och frigöra tid för innovation. Kalle och Leif tipsar även om hur man enkelt kan komma igång med det strategiska framtidsarbetet med hjälp av 3box-modellen.