#107 Gå från trend till innovation med strategisk framsyn

#107 Gå från trend till innovation med strategisk framsyn

I det här avsnittet delar vi tankar och erfarenheter av att jobba med framtiden tillsammans med våra kunder. Vi pratar om strategisk framsyn som en allt viktigare del av moderna organisationers navigationssystem, och om vikten av att omsätta lärdomarna av framsyn i beslut, planer och strategi här och nu. Vi beskriver också hur vi arbetar med att levandegöra signaler och trender i form av scenarior och varför det är så viktigt att leva sig in i flera olika versioner av framtiden.

januari 2024Leda innovation