#12 – Verksamhets­utveckling & innovation

#12 – Verksamhets­utveckling & innovation

Vad är verksamhetsutveckling och vad är innovation? Varför är det så viktigt att skilja dem åt? Det handlar om att de kräver helt skilda arbetssätt, inställning och resultatkrav, bland annat. Vi ser tecken på att verksamhetsutvecklarna får allt fler och spretiga uppgifter, deras roll blir mer och mer otacksam – det är dags att sortera och bestämma vad som är vad. Detta och mycket mer diskuterar Petra, Leif och Samuel i det här avsnittet.