#14 – Mikropod: Fail fast – ett ofarligt sätt att misslyckas

#14 – Mikropod: Fail fast – ett ofarligt sätt att misslyckas

Begreppet "fail fast" har populariserats av Silicon Valley och rymmer viktig visdom för alla organisationer – när det tolkas rätt. I vår första mikropod pratar Leif om begreppet och slår tillbaka mot kritiken det fått.