#26 – Att jobba som tjänstedesigner i offentlig verksamhet

#26 – Att jobba som tjänstedesigner i offentlig verksamhet

I det här avsnittet pratar Johan Lager med Thea Lemon som jobbar som tjänstedesigner på CSN. Hon har många års erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor och har fått anpassa sin roll många gånger utifrån de förutsättningar som getts. Johan och Thea pratar om vikten att ge designern rätt förutsättningar, hur man bygger en användarcentrerad kultur och vad som gör tjänstedesignern så relevant i en offentlig verksamhets utvecklingsarbete.

maj 2020Tjänstedesign

Fler avsnitt