#6 – Idéfällan

#6 – Idéfällan

Att ta fram massor av idéer för att kunna sålla fram de bästa är en del av innovationsprocessen – men långt ifrån den enda och absolut inte den viktigaste. Ändå är det här många organisationer lockas att lägga mest energi, eftersom ... ja varför? Jonas Persson pratar om faran med att gå i idégenereringsfällan och lyfter de delar av processen som borde få större uppmärksamhet istället.