#76 – Portföljhantering för innovation – så jobbar ni för att lyckas

#76 – Portföljhantering för innovation – så jobbar ni för att lyckas

Hur lyckas ni i det löpande arbetet med er innovationsportfölj? Portföljen är samlingen för alla de projekt och initiativ ni har igång för att driva på innovation, och hur ni i praktiken jobbar med den är avgörande för hur väl ert innovationsarbete faller ut. Samuel pratar med Kalle om vem som ska arbeta med portföljhanteringen, hur arbetet löpande kan se ut och vilka de viktigaste aspekterna är för att portföljen ska spela sin roll i innovationsystemet.

september 2022Leda innovation