#84 – 9 ½ tankar om att leda möten & workshops

#84 – 9 ½ tankar om att leda möten & workshops

I det här avsnittet pratar Hello Futures Per och Rich om hur man kan bli bättre på att leda möten och workshops – eller att facilitera som det kallas. Att facilitera handlar i den här kontexten om att göra det enkelt för människor att tänka och göra saker tillsammans. God facilitering är en förmåga som ofta saknas i de organisationer vi möter, men en förmåga som kan utvecklas med de råd vi delar i avsnittet.

januari 2023Leda innovation