#89 – Därför har vi svårt att skapa tid för innovation

#89 – Därför har vi svårt att skapa tid för innovation

I detta avsnitt samtalar Johan Lager och Kristina Swenningsson om den svårighet som alla organisationer på ett eller annat sätt har: att skapa tid för innovationsarbete. Trots alla digitala verktyg och effektiviseringar upplever vi fortfarande att tiden för kreativt och utforskande arbete är knapp. Johan och Kristina diskuterar belöningssystem, strategier för hantering av arbetstid och tittar närmare på en omfattande studie från Storbritannien om 4-dagars arbetsvecka.