Att leda innovation handlar om mer än att skapa nytt

Att leda innovation handlar om mer än att skapa nytt

Rollen som innovationsledare innebär många utmaningar, inte bara att faktiskt leda utveckling och implementation av nya lösningar utan också att designa samtal. Rich reflekterar över den kommunicerande delen av rollen och delar handfasta tips hur du utvecklas som kommunikatör i innovationsledandet.

Jag tänker på dig som leder innovation inom din organisationer. Det är svårt nog att komma fram till dessa betydelsefulla och gynnsamma förändringar för dina kunder/medborgare/användare och medarbetare – d.v.s. huvuddelen av ditt faktiska uppdrag. Men för att lyckas genomdriva förändring måste du också bemästra två andra, kritiska kompetenser som banar vägen för de förändringar du skapar: Att kommunicera om det du gör, och att bjuda in andra i innovationssamtal.

Två av mina gäster i vår engelskspråkiga podd Innovation Explorers – Maria Giudice och Daniel Stillman – skriver om dessa förmågor i sina böcker. Båda två talar om innovationsledare som ”changemakers” – folk som driver förändringar. Kom ihåg att du i grund och botten är en changemaker.

I sin bok ”Changemakers – how leaders can design change in an insanely complex world” skriver Giudice om bland annat hur innovationsledare måste skapa en kommunikationsplan för sitt arbete. Maria, som har lett förändringar och design i stora bolag som Facebook och Autodesk, skriver om betydelsen av att informera folk om vad man gör. För att öka uppmärksamheten, för att öka kunskapen och för att skapa stöd för de förändringar som kommer att implementeras (och möjligen påverka medarbetare som inte har så mycket med själva innovationsarbetet att göra).

Det kan kännas lite ytligt att behöva tänka på en intern PR-kampanj för sitt arbete. Men jag ser om och om igen med de innovationsledare som jag jobbar med att de har svårt att få folk att förstå och dela den energi som de själva upplever i sina innovationsuppdrag. Så klart – folk har mycket att göra – hur ska de kunna förstå eller ha tid med det som händer i någon annans avdelning? 

Foto av Jaime Lopes på Unsplash.

I ditt arbete som innovationsledare har du ett ansvar att skapa en kommunikationsplan för att dela de innovationer som ni jobbar med. Som med allt annat är storytelling en utmärkt början. Det är flera som påstår att de som är bäst på att leda stora förändringar också är de som är bäst på att berätta historier om framtiden. Så, som praktiskt råd: Öva på att berätta historier om ditt innovationsarbete, och gör upp ett plan att dela dem på olika sätt i olika kanaler. Ni kanske kan hålla korta frukost- eller lunchseminarium, ni kanske kan spela in korta videor och dela dem på ert intranät eller på LinkedIn, ni kanske kan skriva små blogginlägg eller annat som ni kan dela via mejl eller annan digital kommunikation.

Vad har du för kommunikationsplan för ert innovationsarbete?

Den andra färdigheten kommer från Daniel Stillmans bok ”Good Talk.” Daniel är expert på facilitering och han menar att ett av de största kraven på en changemaker är att leda olika samtal om förändringar och innovation. Både han och Maria inser att changemakers behöver stöd av andra i organisationen om deras innovationssatsningar ska ha chansen att lyckas.

Vidare framhåller Stillman att man som innovationsledare också ska designa samtal med nyckelpersoner om förändringar. Processen gör att folk känner sig inkluderade och att de kan påverka slutresultatet. För changemakers betyder det att de kan hämta in nya kunskaper och bundsförvanter. Men samtalet, precis som era innovationssatsningar, ska medvetet designas för att få ut det ni behöver och för att slippa dessa långa och ineffektiva möten som alla hatar. 

Det finns en stark och betydelsefull koppling mellan storytelling, som Maria Giudice förespråkar, och att designa samtal, som Daniel Stillman förespråkar. Med er innovationsstory som grund blir det mycket lättare att designa dessa kritiska samtal som måste ske mellan olika interna aktörer. Det blir en självklar utgångspunkt som är lätt att ta till sig och lättare att designa ett samtal runt. Och om det funkar som det ska, kan ni fortsätta att berätta historier om dessa förändringssamtal så att de utgör ännu en del av din kommunikationsplan för innovation och förändring.

Att leda innovation är i grund och botten att leda människor in i förändringar – och de flesta människor är inte så pigga på att förändras. Som innovationsledare ska du kunna leda människor utanför det faktiska innovationsarbetet in i dina föreslagna förändringar. Och det gör du genom att berätta och dela dina innovationshistorier i en intern kommunikationsplan och sedan bjuda in olika medarbetare i designade samtal för att göra innovationssatsningar både bättre och mer genomförbara.

Vad är din plan?

 

Du kan lyssna på podden med Maria Giudice på: Hellofuture.com | Spotify | Apple Podcast

Du kan lyssna på podden med Daniel Stillman på: Hellofuture.com | Spotify | Apple Podcast

Du kan läsa mer om hur du får ut värde av att arbeta med en innovationskonsult här: Hellofuture.se

Huvudbild: Foto av Redd FUnsplash