#13 – Rapporten som visar att design vinner

#13 – Rapporten som visar att design vinner

Bra design = bra business. Så kan McKinsey & Companys omtalade rapport ”The Business Value of Design” sammanfattas. Men hur hänger bra design ihop med lönsamhet, vad är bra design och hur relevant är det för offentlig sektor? Hör Per, Tobias och Johan gå igenom rapporten.

Samtalet i korthet

Vad har McKinsey & Company tittat på i sin forskning?

 • Den mest omfattande och rigorösa studien av design actions som ledare kan göra för att låsa upp affärsvärde.
 • Studien är gjord under en 5-års-period, på 300 börsnoterade företag över flera olika branscher.
 • De har studerat ekonomisk data, intervjuat ledare och spårat över 10 000 så kallade ”design actions”.
 • De har gjort en regressionsanalys.

Vilket är resultatet av studien?

 • Bra design = bra affärer.
 • De företag som är duktiga på designarbete har en dubbelt så hög vinsttillväxt som övriga bolag och en dubbelt så stor avkastning till sina ägare.
 • Den kvartil av företag i studien som presterat bäst rent designmässigt har också fått oproportionerligt stora resultat jämfört med övriga kvartiler.
 • Företag behöver jobba genomgripande och långsiktigt med design.

Vad utgör bra design enligt rapporten?

 • Analytiskt ledarskap: Ni behöver mäta designprestanda och följa utvecklingen över tid för att lära er var ni är bra och dåliga.
 • User experience: Designarbetet är inte isolerat till enskilda interaktionspunkter. Användaren måste finnas i centrum av allt.
 • Tvärfunktionellt arbete: Alla på organisationen måste ha ansvar för design. Ingen avdelningen kan äga frågan ensam.
 • Ständiga iterationer: Ni behöver ständigt lyssna, testa och iterera med slutanvändare.

Är bra design relevant för offentlig sektor?

 • Bra design handlar om att skapa mer värde mer effektivt.
 • Vissa verksamheter behöva skapa samma värde trots att resurserna minskar. Design har en viktig roll att fylla här.
 • Människors förväntningar ökar och sprider sig från privat sektor till offentlig sektor.

Hur börjar man?

 • Börja avgränsat. Titta på en specifik produkt eller tjänst eller livshändelse som är viktig för era medborgare. Välj något där ni tror att ni kan göra stor skillnad.
 • Ta fram en prototyp snabbt och testa testa testa. Ni kommer lära er såväl om metodiken som om hur era användares behov ser ut.

Länkar från avsnittet

Artikel: Vad är tjänstedesign?

McKinseys rapport: The Business Value of Design