#104 – Tänk om innovationsledare gjorde som elitidrottare?

#104 – Tänk om innovationsledare gjorde som elitidrottare?

I det här avsnittet pratar Hello Future om att träna på innovation;

  • vad är viktigast att klara av för en innovationsledare?
  • vad är skillnaden mellan en tjänstedesigner och en innovationsledare?
  • Hur fungerar Hello Futures träningsläger för innovationsledare?
  • Vad har vi lärt oss hittills av att genomföra 2 läger?
  • Vad kan du förvänta dig att få tillbaka av att delta på ett läger eller av att skicka din personal på ett?

Läs mer om och anmäl dig till Hello Futures träningsläger för innovationsledare här

december 2023Träna på innovation

I avsnittets inledning pratar vi om en artikel med 8 egenskaper som är viktiga att träna på för en innovationsledare. Den hittar du här.

Medverkande i avsnittet är Jenny Markstedt, Tove Mohall, Samuel Stenberg och Per Lundgren.