Vad är innovation?

Vad är innovation?

På Hello Future hjälper vi våra kunder att arbeta med innovation. Men vad innebär innovation och varför råder det så mycket förvirring runt begreppet?

november 2019Innovation

Det finns många definitioner av begreppet “innovation”. En som vi själva brukar använda kommer från Peter Drucker som säger att “Innovation is change that creates a new dimension of performance”.

Innovation handlar alltså om förändring, men inte vilken som helst. Det finns nämligen två huvudsakliga typer av förändring som en organisation kan göra: linjär och icke-linjär.

Linjär förändring utgår ifrån hur någonting är i dag.

När vi arbetar med linjär förändring jobbar vi oss framåt från där vi just nu står genom att justera och effektivisera. Människor tycker i regel att linjär förändring känns trygg eftersom vi vet vart vi är påväg samtidigt som vi kan se målet framför oss. Den här typen av förändring är det som brukar avses när man pratar om verksamhetsutveckling.

Icke-linjär förändring däremot är förändring som inte alls ligger i linje med hur det är i dag.

Här skapar vi en förändring vars mål vi inte kan se där vi står i dag, men som ger oss helt nya möjligheter. Det här kan kännas osäkert eftersom vi är så vana att planera och ha kontroll över vart vi är påväg. Den här typen av utveckling är det vi menar när vi säger innovation.

Men om nu linjär utveckling känns så trygg, varför håller vi oss inte bara till den? Varför kasta oss ut i den oförutsägbara icke-linjära utvecklingen?

Som vi ser på bilden ovan är innovation långt högre upp på framstegs-axeln än verksamhetsutveckling. Problemet med verksamheter som bara sysslar med linjär utveckling är att de snart inte kan konkurrera med verksamheter som utöver sin verksamhetsutveckling även sysslar med innovation. 

 

Innovation är alltså en nödvändighet för den organisation som vill kunna fortsätta utföra sitt uppdrag i framtiden – särskilt i tider när vi ser stora förändringar vid ytterdörren. 

Om du vill läsa mer om skillnaden mellan verksamhetsutveckling och innovation, samt hur du hittar balansen mellan de två typerna av förändring kan du läsa den här artikeln som handlar om en av våra favoritmodeller “3 Box Solution”. 

Varför råder det så mycket förvirring runt begreppet innovation?

Som vi har varit inne på är det lätt att blanda ihop innovation och verksamhetsutveckling. Men det finns fler anledningar till förvirring runt begreppet. 

En annan aspekt som gör att människor pratar runt varandra när de pratar om innovation är att de inte riktigt vet om innovation är ett resultat eller en aktivitet. Innovation är, som Hello Futures Jonas Persson pratar om i avsnitt 6 av Transformationspoddenett resultat och inte en aktivitet. De aktiviteter man gör för att försöka uppnå innovation kallar vi för tydlighetens skull innovationsarbete i den här guiden. De metoder man senare använder i sitt innovationsarbete kallar vi för innovationsmetodik

Vi kommer snart dyka djupare i vilka typer av resultat som kan vara innovationer. Men för nu räcker det med att föremålet för innovation kan vara väldigt många olika saker, såsom en produkt, en tjänst, en process eller en affärsmodell. 

Okej, så innovation är ett resultat, som dessutom är någonting nytt som ger oss nya möjligheter. Men fortfarande saknas en viktig pusselbit i definitionen.

Det som slutligen avgör om du har skapat en innovation, eller bara någonting nytt, är om det här nya också skapar ett nytt värde för de människor som ska använda det. Om vi inte lyckas skapa ett nytt värde sitter vi bara på en ny idé. Innovation värderas alltså utifrån det behov du möter snarare än den förändring du gör, som Jonas pratar mer om i poddavsnittet som finns länkat några rader upp. Det är enkelt att skapa något nytt, men svårt att göra det på ett sätt som skapar värde för de människor det här nya är tänkt för.

Olika innovationer kräver olika angreppssätt

För att vi ska kunna maximera våra chanser till innovation behöver vi till att börja med veta vilken typ av innovation vi är ute efter. Innovationer kan nämligen klassificeras på flera olika sätt. Anledningen är att olika innovationer kräver olika angreppssätt. Utan klassificeringarna är det svårt att organisera och styra arbetet mot innovation på ett bra sätt.

Klassificeringen av innovationer ser lite olika ut beroende på vem du frågar. Det viktiga är som sagt att den hjälper dig organisera och styra arbetet på ett bra sätt. De två övergripande kategorierna för innovation som vi tycker är bra att utgå ifrån är: 

  1. Vilken grad av innovation försöker vi åstadkomma?
  2. Vad är föremålet vi försöker skapa innovation runt? 

När det kommer till graden av innovation tycker vi att Clayton Christensens uppdelning är tydlig. Han utgår ifrån hur innovationen påverkar existerande marknader och pratar om innovation som är ”sustaining” eller ”disruptive”, där den förstnämnda kategorin inte påverkar existerande marknader medan den sistnämnda skapar en helt ny marknad som tillslut tar över den existerande (tänk Uber, Spotify och Airbnb). Christensen går sedan vidare och delar upp ”Sustaining innovation” ytterligare, något du kan läsa mer om i länken ovan.

När det gäller föremålet vi försöker skapa innovation runt är listan lång på vad som är möjligt. Som vi har varit inne på är innovation ett slutresultat, en sorts förändring av någonting som skapar värde för de människor som förändringen avser beröra. Innovation kan alltså uppnås för det mesta och för alla typer av verksamheter. Här följer en lista på sådant som är vanliga föremål för ett innovationsarbete:

  • Produkt och tjänst
  • Service
  • Affärsmodell
  • Process
  • Teknologi
  • Organisation
  • Samhälle
  • Miljö

Inte sällan påverkar ett innovationsarbete flera föremål samtidigt. En ny produkt som blir en innovation kan till exempel samtidigt resultera i innovation för en verksamhets processer (för att kunna jobba med innovation på ett effektivt sätt behöver du vara duktig på att tänka i system).

Sammanfattning

Du kan alltså uppnå innovation för en rad olika saker. Kriteriet är att det ska vara någonting nytt som ger dig nya möjligheter samtidigt som det skapar värde för de som förändringen är till för. Innovation kan både förbättra någonting på en existerande marknad – eller skapa en helt ny som ersätter den gamla.

Om du gillade den här artikeln vill vi be dig om en liten tjänst. Dela texten med den eller de av dina kollegor som du tycker att det vore roligast att starta ett samtal om innovation med. 

FÅ GREPP OM INNOVATIONSSTANDARDEN 〜

Få tillgång till vår digitala guide till ISO 56000

Få nycklarna till nya innovationsstandarden ISO 56000 genom en digital guide.