Innovation

Vad är egentligen innovation?

Att definiera detta begrepp kan låta enkelt men som till exempel Innovationsrådet konstaterar när det kommer en definition av innovation så finns det många olika sätt att se på det. Vi tycker att det enklaste sättet att tänka på det är som värde av idéer. När en idé tar sig hela vägen till att implementeras och skapa värde, då är det en innovation.

ISO-standarden ISO 56000 etablerar följande definition av innovation:

”en ny eller förändrad entitet, som realiserar eller omdistribuerar värde.”

Även i denna mycket generella definition ser vi att det centrala ordet är värde. ISO-standarden noterar att värde är en relativ term som avgörs av uppfattningen hos ”de relevanta intressenterna” – ett bolags kunder, till exempel.

En annan viktig aspekt här som standarden också understryker är att innovation är ett resultat (eng. ”outcome”). Ibland ser vi att man pratar om innovation som något man gör, men du kan aldrig garantera att något du gör kommer att skapa nytt eller förändrat värde. I dessa fall, när man pratar om själva processen, bör man istället prata om exempelvis ”innovationsarbete”. Tar man fram något nytt har man snarare tagit fram en uppfinning, men en uppfinning skapar långt ifrån alltid något värde.

Olika begrepp för olika grader av förändring

I standarden konstateras att innovation kan graderas på olika vis. Radical eller breakthrough innovation skapar en hög grad av förändring. Relaterat till detta har vi också begreppet disruptive innovation, som framförts av den ofta citerade akademikern Clayton Christensen. Han menade att disruptiv innovation är något som initialt gör entré på en marknad och adresserar behov som tidigare inte mötts och sedan över tid utvecklas till att störa (därav engelskans ”disrupt”) status quo på en marknad.

När det gäller föremålet vi försöker skapa förändring runt är listan lång på vad som är möjligt. Eftersom det handlar om ett slutresultat, en sorts förändring av någonting som skapar värde för de människor som förändringen avser beröra, kan innovation alltså uppnås för det mesta och för alla typer av verksamheter. Här följer en lista på sådant som är vanliga föremål för ett förändringsarbete:

  • Produkt och tjänst
  • Service
  • Affärsmodell
  • Process
  • Teknologi
  • Organisation
  • Samhälle
  • Miljö

Inte sällan påverkar ett innovationsarbete flera föremål samtidigt. En ny produkt kan till exempel samtidigt resultera i innovation för en verksamhets processer (för att kunna jobba med detta på ett effektivt sätt behöver du med andra ord vara duktig på att tänka i system och hierarkier och se hur olika delar och förändringar påverkar varandra).

TRANSFORMATIONSPODDEN —

#63 – Hållbarhet & innovation hos Peab

TRANSFORMATIONSPODDEN —

#47 – Tänk stort, börja litet

TRANSFORMATIONSPODDEN —

#45 – Att mäta innovation

TRANSFORMATIONSPODDEN —

#38 – Storytelling som samarbetsverktyg

modeller för innovation —

Video: 3-boxmodellen på Innovationsveckan

Transformationspodden —

#17 – ”Ship the shit!”

begrepp —

Vad är innovation?

Transformationspodden —

#8 – Designmetodik hos Tillväxtverket

Innovation & tjänstedesign —

Innovations­sprint: Därför är den glödhet