AI

#106 – Demokrati, AI och Elvis – vad står för dörren 2024?