Workshop 〜

Modiga möjliggörare

Ett program för att skapa en kultur för innovationskraft.

Letar ni sätt att jobba med och vidareutveckla er kultur, för att göra den mer gynnsam för innovation? Ni är inte ensamma; alltfler organisationer identifierar att kulturen – våra beteenden och tankesätt – är central för att få innovation att hända. ”Modiga möjliggörare” är ett beprövat program med workshop och tillhörande arbetsmaterial som hjälper er att frigöra innovationskraft.

Er organisations största resurs är era medarbetare och en möjliggörande kultur ökar din innovationskraft.

När det kommer till våra beteenden och tankesätt, beskrev McKinsey nyligen att olika former av rädslor är det som framförallt hindrar innovation i företag och organisationer. Vi på Hello Future har själva sett det i nästan vartenda innovationsprojekt vi jobbat med under de senaste 10 åren. För att hjälpa organisationer arbeta med denna utmaning, har vi tagit fram “Modiga Möjliggörare”.

Det är ett enkelt sätt att förändra arbetskulturen och öka engagemanget hos chefer och medarbetare. Det ger kraft att genomdriva innovationer och ny tjänste- och produktutveckling eftersom den leder till det ökade samarbete och nytänkande som är kritiska komponenter till innovationssatsningar.

Erbjudandet består av en halvdags workshop där deltagarna får uppleva direkt skillnad mellan att hållas tillbaka av sina rädslor och att övervinna dem för att utlösa innovationskraften. Medarbetare får öva på att öka tillit i vardagliga situationer genom att våga vara ärligare med sig själva samt att hantera samarbetsförstörande missförstånd. Vi kan även anpassa innehållet specifikt för ert företag. Det gör att nya arbetssätt kan anammas direkt i er verksamhet.

 

Vad tycker de som testat ”Modiga möjliggörare”?

“Intressant upplägg som kändes nytt och nytänkande trots att innovation varit på tapeten ett bra tag nu.”


“Spännande att den inte innehöll så mycket med innovation utan fokuserade på mänskligt beteende och igenkänning.”


“Jag var rädd att halvdagen endast skulle handla om olika metoder och verktyg för innovation. Men fokuset på det mänskliga, personkemi och känslomässiga förutsättningar var både oväntat och mycket bra!”


“Man fick sig en tankeställare vilken roll man har i förvaltningen. Rollspelet mellan chef och medarbetare var bra.”


“Det här är ju det vi ska prata om på våra fikaraster! Våra rädslor!”


Formatet ”Modiga möjliggörare” omfattar:

  • Föreläsning om kultur & mod
  • Workshop med rollspelsscenarier & diskussion
  • Videor & arbetsmaterial att använda vidare
Modiga Möjliggörare video
Video från workshop (Instagram)

Vi erbjuder även korta videos, för de som inte kan vara med eller om man vill fortsätta att öva, samt modiga möjliggörare metod kort som praktiska innovations- och förändringsverktyg som medarbetare kan alltid ha till hands när de ska börja en förändringsuppdrag med andra.

Ni får också coachning längs vägen för att få ut maximalt effekt av denna kulturförändring.

Hur fungerar det?

Här kan du läsa om vårt uppdrag att adressera denna rädsla för att på så sätt få innovation att hända med 250 medarbetare i Helsingborgs Stad.

Nyfiken att diskutera hur ett arbete med innovationskultur skulle se ut i din organisation? Hör av dig!
Anna Viggedal
Anna Viggedal