Bostaden i Umeå 〜

Att mäta social hållbarhet i bostads­områden

november 2023HållbarhetInnovation

Bostaden i Umeå visste redan när de kom till oss att, ska de kunna arbeta med att stärka den sociala hållbarheten i sina bostadsområden, måste de börja med att veta status här och nu, och varför det ser ut som det gör. Men att mäta social hållbarhet är lättare sagt än gjort, och när det inte finns någon utarbetad mall eller metod för hur det ska göras, då är det innovationsmetodiken vi får gå till.

Kontakta oss

Elsa Ardfors

Vill du veta mer?
Kontakta elsa@hellofuture.se

Att mäta social hållbarhet i bostads­områden
Utmaningen vi tog avstamp i handlade inte bara om hur vi skulle skapa ett värderingsunderlag för social hållbarhet, utan också hur det underlaget skulle ge vägledning för AB Bostaden i Umeå att prioritera insatser med syfte att stärka eller bibehålla den sociala hållbarheten i sina bostadsområden. 

Eftersom social hållbarhet, eller individens möjlighet till att leva trygga, meningsfulla liv, är ett resultat av ett komplext system där vi antar att Bostaden AB har en avgränsad roll att spela, var vårt första mål att förstå den större bilden men samtidigt hitta en för Bostaden relevant avgränsning. I det arbetet var Bostadens verksamhetsutvecklare Mikael Lundgren en viktig person.

Tillsammans arbetade vi enligt den agila processen med att ta fram och testa bedömningsmodeller mot några få områden för att kunna utvärdera dessa.

UTKAST_Bostaden_Socialhållbarhet2023.003

Leveransen bestod av en fastighetsspecifik bedömning av förutsättningar och utfall, baserat på statistik, den befintliga hyresgästundersökningen samt ett frågebatteri riktat mot kvartersvärdar, kompletterat med ett styrdokument som beskriver metod och antaganden. Den samlade bedömningen av statusen för social hållbarhet ger ett objektivt och specifikt underlag med möjlighet för uppföljning, och används för att sätta interna mål och planera resurser för att nå dessa.

Som en bonus kunde vissa svagheter identifieras och åtgärdas redan under arbetets gång, i och med de direkta intervjuerna med fastighetsvärdarna. 

Ett nästa steg är att automatisera datainhämtningen för att underlätta i en uppföljning, något våra utvecklare redan börjat snegla på.

Läs mer om hur du kan arbeta med en innovationskonsult här.

Elsa Ardfors
Elsa Ardfors