Innovation 〜

Systematisk innovation i Flens äldreomsorg

november 2019Digital transformationGöra innovationInnovationssprint

Äldreomsorgen i Flens kommun befann sig i slutet av 2018 i ett utmanande läge då resurserna minskade samtidigt som behovet av äldreomsorg ökade. Lösningen blev att arbeta enligt Hello Futures modell Transformationsmotorn.

Systematisk innovation i Flens äldreomsorg

Som en aktör inom offentlig sektor är det inte helt ovanligt att se utmaningen i uppdraget växa samtidigt som resurserna att hantera utmaningen kryper. Just så var det för Äldreomsorgen i Flens kommun i slutet av 2018. För att hitta ett sätt att hantera utmaningen som drog nytta av de möjligheter som digitaliseringen fört med sig bestämde sig en projektgrupp inom äldreomsorgen för att testa något nytt. 

Att ge sig in i systematiskt innovationsarbete

Det nya blev att ta in Hello Future för att guida Flen genom ett projekt utifrån Innovationsmotorn, en modell för systematisk innovation. Målen med arbetet från äldreomsorgens sida var utveckla ett mod för att våga förändra, skaffa nya kunskaper, få nya idéer och hitta nya sätt att arbeta och organisera sig. Dessutom ville de när arbetet var över ha tagit fram prototyper för nya användarcentrerade tjänster och produkter som de skulle kunna använda för att tackla utmaningarna. 

När dammet hade lagt sig efter 2 workshops, 3 utbildningar, 2 seminarier och 2 innovationssprintar stod äldreomsorgen, förutom med nya kunskaper och erfarenheter, med två prototyper på nya digitala applikationer och rekommendationer på hur de skulle utveckla dem vidare hela vägen till implementation.