Digital transformation

#68 – Kundupplevelsen driver innovation hos SJ

#54 – Framtidens arbetsplats måste vara hybrid

#53 – Insiktsarbete – skapa “aha-upplevelser” om din målgrupp

#52 – Varför halkar Sverige efter i digitaliseringen?

#40 – Digitalt teamwork: hur tar ni det till nästa nivå?

#37 – Vad kan vi förvänta oss av världen efter pandemin?

#35 – Krånglo gör det lättare för Helsingborgs invånare

#34 – Att leda i osäkerhet

Problematisk bild av digitalisering inom industrin

Video: 3-boxmodellen på Innovationsveckan

#33 – Vad händer med arbetsmiljön när jobbet blir digitalt?

#32 – Vad gör du när förändringsarbetet utlöser kriser?

#31 – Digitaliserings­strategi? Suck!

#30 – Hur ser framtidens it-organisation ut?

#29 – Kultur & hur du arbetar med den

#28 – Om digitala möten

#27 – Innovation i en tid av kris

#25 – kompetens­försörjning inom offentlig sektor

#24 – Lärdomar från digitaliseringen av vård & omsorg i norden

#23 – Tjänstedesign i offentlig sektor – vad säger forskningen?

#22 – Samarbeta på distans – våra lärdomar

#20 – Kommunikationens roll i en digital transformation

Digital transformation på tre nivåer

#3 Fem hörnstenar för digital transformation

3 saker som hindrar digitaliseringen av offentlig sektor

”Digitalvadå?” – vi reder ut begreppen datorisering, digitalisering och digital transformation

Innovation kräver andra arbetsmetoder