#15 – Att komma igång med innovation

#15 – Att komma igång med innovation

Hur ger man sig själv och sin organisation möjligheterna att arbeta innovativt? Hur går man från fina tankar till praktiskt arbete? Den här frågan gräver vi djupare i tillsammans med Therese Asplund som är uppdragsledare för Datastrategi och Dataplattform på Tillväxtverket och en person som vet hur man får saker och ting att hända inom offentlig sektor.