#18 – Att labba med samhälls­utmaningar

#18 – Att labba med samhälls­utmaningar

Hur kan man ta sig an komplexa samhällsutmaningar som involverar aktörer från helt olika delar av samhället? I det här avsnittet berättar Pia McAleenan som leder Förnyelselabbet om precis det. Pia och hennes kollegor samlar dessa aktörer för att göra någonting hon kallar för att ”labba”. Vad betyder det? Hur går det till och varför är det här viktigt för offentlig sektor? Per Lundgren intervjuar.