#2 – Tre lådor för att skilja på verksamhets­utveckling och innovation

#2 – Tre lådor för att skilja på verksamhets­utveckling och innovation

Hur skiljer man på verksamhetsutveckling och innovation, och varför är det viktigt? Kalle Jegers, ansvarig för metodutveckling och användarforskning på Hello Future, samtalar med Per Lundgren om 3-box-modellen, en modell som hjälper organisationer att hantera sitt nuläge och samtidigt utvecklas för framtiden genom att sortera sina aktiviteter och beteenden utifrån tre olika “boxar”.