#31 – Digitaliserings­strategi? Suck!

#31 – Digitaliserings­strategi? Suck!

Just nu pågår ett arbete i regionerna att ta fram strategier och handlingsplaner med utgångspunkt i Sveriges nationella digitaliseringsstrategi. Petra, Leif och Kalle resonerar kring vikten av strategier och kring utmaningar med att ta ett brett perspektiv på nationell nivå till ett lokalt “görande”. Varför är strategiarbete så svårt? Hur prioriterar man vad som är viktigt att genomföra och vad man bör plocka bort?

september 2020Digital transformation

Fler avsnitt