#64 – Innovationsledning i praktiken

#64 – Innovationsledning i praktiken

Hur uppmuntrar man en innovationskultur på ett företag med en lång historia och starkt organisatoriskt DNA? Johan Lager pratar med Anna Viggedal, innovationsledare och designer på Hello Future om vad det innebär att jobba praktiskt med innovationsledning utifrån hennes 9 år på Ericsson. Johan och Anna pratar bland annat om hur tjänstedesign kan hjälpa till att skapa engagemang och förankring på olika nivåer, vad "corporate immune system" är och vilka kompetenser som är önskvärt när man sätter ihop ett team för innovationsledning.