#75 – Hur den platta organisationen frigör innovationskraft

#75 – Hur den platta organisationen frigör innovationskraft

Hur funkar en organisation med platt struktur? Hur frigör den innovationskraft och lockar fram det bästa i ett team? Vi överlät programledarrollen till Samira Lundqvist, chef för strategisk utveckling på arbetsgivarorganisationen Sobona, för ett samtal med Hello Futures VD Leif Rehnström. Syftet var att kliva in bakom kulisserna och ge en inblick i Hello Futures arbetskultur och filosofi, som bygger på att medarbetarna ska ha så stor frihet som möjligt att själv bestämma när, var och hur arbetet utförs - vilket skapar både möjligheter och utmaningar.

september 2022Innovation, Leda innovation