#82 – Julspecial 2022: Vad vi önskar att vi hade vetat för 10 år sedan

#82 – Julspecial 2022: Vad vi önskar att vi hade vetat för 10 år sedan

I årets julavsnitt blickar vi 10 år tillbaka i tiden för att gräva fram de stora och kanske viktigaste lärdomarna, och du som lyssnare får chansen att göra samma reflektionsresa. Nya som gamla kollegor på Hello Future delar med sig av personliga berättelser som ledde till insikter och aha-upplevelser som förändrade hur vi jobbar. Vi pratar om vikten att förstå den mänskliga faktorn i innovation, om digitaliseringen av arbetsplatsen och hur dåligt förberedda vi var att arbeta kreativt under pandemin. Dessutom introduceras begreppet “innovationssilos” och vi ger en hint om vad podden kommer handla om under 2023.

december 2022Innovation