#85 – Systeminnovation eller innovation av system?

#85 – Systeminnovation eller innovation av system?

Behöver vi innovera hur vi gör innovation för att skapa systemförändring? Johan pratar med Hello Futures hållbarhetsstrateg Elsa Ardfors och Leif Rehnström om systeminnovation, ett begrepp som blivit lite av ett "buzzword" de senaste åren. Men är det något nytt eller skapar det bara mer förvirring i organisationer med ambitioner att komma igång med innovationsarbete? Det blir ett samtal om begreppsdefinitioner, kompetenser och vilken roll en organisation kan ta i ett system där innovation behöver ske.