#99 – Innovation som verktyg för hållbar turism

#99 – Innovation som verktyg för hållbar turism

Vad innebär innovation för att utveckla en hållbar destination? När framtiden är oviss och utmaningarna för besöksnäringen är komplexa behövs nya verktyg. Visit Skånes Heléne Östberg och Maria Larsson berättar om hur de deras strategiska färdplan "Tourism Matters" har satt en tydlig riktning mot framtiden och även resulterat i konkreta utforskande projekt och resultat. Ett exempel är "Smart Natur", där Visit Skåne tillsammans med Hello Future har utforskat hur man kan minska besökstrycket på populära turismmål.

oktober 2023Göra innovation, Hållbarhet