#20 – Kommunikationens roll i en digital transformation

#20 – Kommunikationens roll i en digital transformation

Det här specialavsnittet är för dig som är jobbar med eller är nyfiken på kommunikation i relation till digital transformation. Under samtalet som betar av en rad olika ämnen runt kommunikation undersöker Hello Futures Petra Liuski och Per Lundgren vad som egentligen är god kommunikation i dag – och hur du kan tänka och jobba för att nå dit.