Så kan ni förändra era affärs­modeller för industri 4.0

Så kan ni förändra era affärs­modeller för industri 4.0

Fabriksgolven förvandlas just nu. Maskiner automatiseras och kopplas upp, dataflöden informerar arbetsprocesserna – med det måste affärsmodellerna förändras. Hur ska ni agera? Vilka modeller kommer att bli lukrativa och hållbara i denna nya era?

Digitaliseringen har varit på tapeten i ett decennium, men när allt kommer omkring är det fortfarande ganska långt från Silicon Valley till svenska industribolag. Visst, våra fabriker använder maskiner med digitala gränssnitt, ledningssystemen är digitala och tunga industrier kör också med Facebook, men fundamentalt har affären inte förändrats.

Förrän nu. Som vi förklarade i vår begreppsguide för den digitaliserade industrin går vi med skiftet till industri 4.0 från en digitalisering av vissa samhällsdelar, till en digitalisering av allt. Det här kommer de närmaste åren bana väg för helt nya affärsmodeller och värdekedjor; skiftet har redan inletts. Samtidigt kommer gamla modellers användbarhet att falna.

Mer exakt hur kan ni agera för att svara på och dra nytta av förändringen? Låt oss dyka djupare och även erbjuda en konkret metodik som låter er agera.

Nu kan data flöda genom hela produktionsprocessen – och förändra den i grunden

Snacket om Internet of Things stannar ofta vid ytan. Konsumenter kan med sina smartphones slå på kaffebryggaren från bussen eller låsa upp huset från Mallorca – sådant bäddar för bra rubriker. Svenska industrier måste dock tänka flera led längre för att verkligen se hur detta nya flöde av data kan påverka affären, så låt oss studera hur industri 4.0 förändrar hela produktionsprocessen och därmed värdeerbjudandet gentemot kunder.

1. Designa

När du designar en ny produkt får du via Internet of Things in faktisk data från användare, i realtid istället för i efterhand och på många fler punkter än tidigare. Allt som allt får du en mycket mer nyanserad bild av användningen; du kan analysera och designa bort problem snabbare. Istället för att du intervjuar och samlar in feedback från användarna 12 månader efter att de fått produkten, ser du i realtid hur produkten används veckan efter att du lanserat den. Redan där börjar ni samla idéer till nästa produktdesign, idéer baserade på såväl kvantitativ som kvalitativ feedback.

2. Tillverka

Med feedback i form av data från varje specifikt produktexemplar, blir personlig anpassning på stor skala möjlig. Låt säga att ditt bolag inom skogsbruk sålt en uppkopplad skördare till skogsentreprenören Åke. Skördaren samlar in data från sensorer i dess olika komponenter och via internet matar den från dag 1 tillbaka exakt data om hur den används. Dagen något går sönder kan du t.ex. skräddarsy en reservdel och sedan låta din maskinpark av robotar och 3D-skrivare producera den på nolltid, helt automatiserat. Sen skickas den ut till Åke – potentiellt helt utan handpåläggning från din personal.

3. Sälja

För fasen där produkten lämnar dina händer och hamnar i kundens, skapar Internet of Things möjlighet till nya betalningsmodeller. Det kunden förr köpte och ägde som en tillgång, kan istället bli en tjänst där datan du samlar in låter dig ta betalt per användning. Åke kanske inte har råd att investera i er splitternya skördare eftersom han inte kör nog ofta för att motivera investeringen, men däremot kan han ha den i sin maskinpark och betala per användning. Självklart behöver han inte dra kontokortet för att stiga in i förarhytten, utan skördaren berättar för er exakt hur den används och ni kan ta betalt därefter.

4. Använda

Den överlägset mest diskuterade aspekten av Internet of Things-revolutionen, som sagt. Här talar vi effekterna för Åke när han väl använder skördaren. De flesta aspekter av en produkt kan i dag övervakas, spelas in, generera data och därmed optimeras. Även om datan ur kundens perspektiv ofta är en ren kuriositet – “vilken arbetsfrekvens hade jag i dag?” – blir den värdefull för dig som tillverkare.

3 sätt att tänka och agera utifrån förändringen

Såklart finns det inget enkelt svar på hur ni säkrar ert företag och affärsmodell för den omvandling vi befinner oss i. Oavsett vilken bransch eller position du sitter i, ser vi dock några centrala punkter som ni garanterat behöver ta i beaktande i ert arbete med den här omställningen.

“Innovation under internets andra 
våg har till stor del skett på en handfull platser, såsom Silicon Valley. Innovation under den tredje vågen kommer att komma från företag överallt.”

— Steve Case, grundare av AOL och författare till ”Den tredje vågen”

1. Med Internet of Things når den digitala revolutionen alla branscher & platser

Tvärtom vad många tror, eller snarare hade önskat, så avstannar inte digitaliseringen – den har bara börjat. Steven Case, grundare av AOL och tidigare rådgivare i jobb- och konkurrensfrågor till Barack Obama, påpekar i sin bok The Third Wave hur den andra internetvåg vi har bakom oss var geografiskt centrerad till några platser i världen – något som kommer ändras:

“Innovation under internets andra våg – som handlade om mjukvara – har till stor del skett på en handfull platser, såsom Silicon Valley. Innovation under den tredje vågen – där vi kopplar upp saker – kommer att komma från företag överallt,” skriver Case.

Samarbete blir nödvändigt med anledning av dataflöden. Internet of Things och industri 4.0 kopplar ihop alla invånare, saker och industrier i världen.

Under det senaste decenniet har arbetssätt och affärsmodeller fötts och utvecklats med enorm hastighet i Silicon Valley och andra liknande start up-kluster världen över. I den våg vi nu ser starten på kommer dessa arbetssätt att implementeras även utanför de klustren. Det där avståndet från Silicon Valley till ett svenskt industribolag kommer faktiskt att börja krympa, på riktigt.

2. Nu krävs det att ni verkligen samarbetar

Vår vd Leif Rehnström var nyligen i Stuttgart, Tyskland, för att se hur diskussionen och behoven runt industri 4.0 ser ut där. En insikt han plockade med sig var att behovet av samarbete nu ökar:

– För att möta den här utmaningen måste svenska företag bygga partnerskap, nätverk samt skapa en gemensam verktygslåda för det här. Där saknas något i dag. Vi som kan mjukvara är inte lika skickliga på elektronik och sensorer. Alla måste förstå att det är en helhet vi försöker skapa. Vi måste ha respekt för varandras områden – då kan vi enklare jobba ihop, sa Leif i vår rapport från hans resa.

Distribution?
Ägande?
Styrning?
Betalning?

Samarbete blir nödvändigt med anledning av dataflöden. Internet of Things och industri 4.0 kopplar ihop alla invånare, saker och industrier i världen. När maskiner börjar spruta data upp i molnet måste klassiska industriföretag samarbeta med de som redan har lång erfarenhet av den digitala världen. Omvänt måste digitala experter nu börja dela med sig av sin kunskap till de företag där digitaliseringens andra våg inte var tillnärmelsevis lika omvälvande som den tredje kommer att bli.

Om isolering och “vi kör vårt race” var en dålig policy tidigare, kommer den att vara rent livsfarlig framöver.

3. Tänk bortom appar & produkter – titta på affärsmodellen

En naturlig instinkt hos produkt- eller tjänsteägare när en ny trend poppar upp är att se hur den eventuellt kan påverka just produkten eller tjänsten. Ofta leder det till ett begränsat tankesätt: “Inte kan vi lägga till några Internet of Things-funktioner i vår produkt.”

Vi uppmanar till att tänka lika mycket på innovation i affärsmodell som i produkt/tjänst. Låt oss utforska de olika dimensionerna av hur en kund kan konsumera en produkt och fundera över hur industri 4.0 kan förändra dem:

Distribution: Hur får konsumenten er produkt? I ett paket? Som en on demand-tjänst? Digitalt? Till exempel har cloud computing gjort att du inte själv behöver äga hårdvaran utan kan låna processorkraft från andra sidan jorden.

Ägande: Äger konsumenten produkten eller köper hen rätten att använda när det behövs?

Styrning: Har kunden själv kontrollen över produkten när den används eller får hen det gjort av någon annan, som en chaufför, återförsäljare eller annan partner?

Betalning: Betalar kunden en gång, vid varje användning eller via en prenumeration? En maskin uppkopplad mot er som tillverkare skulle t.ex. genom internet of things kunna användas mot en avgift per använd timme, istället för att kunden gör en stor investering i maskinen och parkerar den i fabriken.

Jobba med Internet of Things utifrån vår transformationsmodell

Vi har här bara skrapat på ytan av de förändringar som industri 4.0, Internet of Things och internets tredje våg medför. Vi törs dock hävda att oavsett vilken position du sitter i, finns det risker med den kommande utvecklingen som ni behöver kartlägga – men också möjligheter att fånga.

Likt allt arbete som handlar om att förflytta sig från där ni är nu, till var ni vill vara i framtiden, behövs fokus och metodik. Som digital transformationsbyrå dedikerar vi oss till att guida stora organisationer genom sådana processer, så att de processerna faktiskt går framåt och ger resultat.

Utvecklingen mot ett “internet av allt” gör oss verkligen exalterade just för att det ger så stora möjligheter till de företag och organisationer som finns utanför den digitala innovationsvärld som uppstått i storstäderna det senaste decenniet.

Vi jobbar sedan länge med kundprojekt som innefattar uppkopplade fysiska produkter. I nuläget har vi av sekretesskäl inte möjlighet att gå djupare in på dem, men klart är att det finns mycket att lära om komplexiteten i utmaningen och vår ambition är såklart att fortsätta skriva om de erfarenheter och lärdomar vi samlar på oss. Hör gärna av dig till oss om du redan nu är nyfiken på dessa lärdomar och de konkreta, metodiska sätt vi använder för att börja angripa utmaningen.

 

Annat läsvärt om smart industri, IoT, IoE och Industri 4.0