Smart industri

#21 – Att skapa en framtid börjar med att glömma det förflutna

#19 – Vart är vi på väg?

Den smarta industrin – nuläge, framtid och science fiction

Så kan ni förändra era affärs­modeller för industri 4.0

Industri 4.0, internet of things, tredje vågen – vi reder ut den digitaliserade industrins begrepp