#40 – Digitalt teamwork: hur tar ni det till nästa nivå?

#40 – Digitalt teamwork: hur tar ni det till nästa nivå?

Vilka möjligheter finns det egentligen att jobba digitalt med sitt team? Detta utforskar Petter och Per i detta avsnitt. I en tid då alla behöver förhålla sig till distribuerat arbete är skillnaden mellan de som nyttjar möjligheterna fullt ut och de som inte gör det lika stora som de mellan Netflix och linjär-tv. För att överbrygga det här gapet har Petter under de senaste månaderna träffat organisationer från norr till söder och pitchat en digital mötesguide. Vad innehåller den? Och var har Petter lärt sig av att prata med en rad svenska organisationer om utmaningarna de står inför när det kommer till just digitalt teamwork?