Leda innovation

Det är samtalet som leder till förändring, inte en workshop

Innovationsledarens ofrivilliga roll som lobbyist

#107 Gå från trend till innovation med strategisk framsyn

Er strategi och ert innovationsarbete måste sitta ihop – gör de det?

Ursäkta en dum fråga

#103 – Att tampas med innovationströtthet i organisationen

Har vi skapat ett narrativ runt innovation som filtrerar bort empati?

Acceptera att alla kan vara väldigt olika motiverade till innovationsarbete.

#102 – En vision som fungerar, enligt ISO 56000

Det är svårt att bygga sin framtid när nuet kräver alla resurser

#101 – Att blicka framåt – tips för en fokuserad framtid

#98 – Från trendspaning till en levande & agerbar framtid

Med rätt metodik kan ni göra AI användbart för er

#96 Innovationsledarna – ett samtal med Magnus Karlsson

#95 – Allt du skulle vilja veta om innovation, men varit för skraj att fråga om (2023)

#93 – Så leder Kungsbacka kommun från framtiden

#92 – Tre år med ISO 56000 – nycklarna till innovationssystemet

Lindrar ISO-standarden för innovation dina frustrationer i förändringsarbete?

#87 – Berättelser som innovations­verktyg

#84 – 9 ½ tankar om att leda möten & workshops

#81 – Hantera era rädslor för att möjliggöra innovation

#79 – Psykologisk säkerhet – avgörande för er innovationsförmåga

#76 – Portföljhantering för innovation – så jobbar ni för att lyckas

#75 – Hur den platta organisationen frigör innovationskraft

#73 – Allt du skulle vilja veta om innovation, men varit för skraj att fråga om

#69 Sobona och Hello Future skapar en digital kokbok för innovationsarbete

#67 – Innovation som gräsrotsrörelse på Naturvårdsverket

#66 – Expectations vs Reality

#65 – Hur kan Polisen bli mer innovativa?

#64 – Innovationsledning i praktiken

#62 – Så spanar Vinnova mot framtiden

#61 – Innovationsstrategi handlar om att bryta mönster

#60 – Din organisation behöver innovationsledare

#57 – Kan mindre resurser ge mer innovation? Så jobbar Malmö Civic Lab

#56 Få distansarbetet att funka – insikter från Remote Lab

#55 – Nå era innovationsmål med metodisk portföljhantering

Introduktion till innovations­standarden ISO56000

#39 – Har din organisation dold innovations­potential?

#38 – Storytelling som samarbetsverktyg

#34 – Att leda i osäkerhet

#21 – Att skapa en framtid börjar med att glömma det förflutna

#20 – Kommunikationens roll i en digital transformation

#7 – Ledarskap i innovation

#3 Fem hörnstenar för digital transformation

#2 – Tre lådor för att skilja på verksamhets­utveckling och innovation

Verksamhetsutveckling och innovation – här är modellen som visar skillnaden